DOZ Maraton Łódź z PZU 2016 – Pora na wymarzony czas!

Każdy biegacz wyznacza sobie jakiś cel. Maratończycy za cel stawiają sobie ukończenie królewskiego dystansu, zwy-cięstwo lub uzyskanie wymarzonego czasu. W tym ostatnim pomagają pacemakerzy. Właśnie ruszyła rekrutacja „zajęcy” na DOZ Maraton Łódź z PZU. Pacemaker to bardzo odpowiedzialna funkcja. Na jego barkach, a właściwie nogach spoczywa odpowiedzial-ność za wyniki wielu biegaczy. Za pomoc w osiągnięciu życiówek pacemaker pozostaje w pamięci maratończy-ków na lata – mówi Michał Drelich, dyrektor DOZ Maratonu Łódź z PZU.

W tegorocznej edycji maratonu, pacemakerzy poprowadzą biegaczy na czasy: 

2:50, 3:00, 3:10, 3:20, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 5:00, 5:30.

Kandydat na pacemakera powinien posiadać maratońskie doświadczenie poparte wynikami z maratonów i półmara-tonów z ostatnich dwóch lat, lepszymi od czasu, na który chciałby prowadzić grupę. Każdy pacemaker wystartuje w łódzkim maratonie bezpłatnie, otrzyma oficjalną limitowana koszulkę techniczną, zestaw upominków od sponsora oraz oczywiście balonik z helem. 

Kandydatów prosimy o przesłanie wniosków na adres michal.chmiel@sportevolution.pl, w temacie wpisując „Pacema-ker DOZ Maraton Łódź z PZU – planowany czas….”

W treści:

Imię i nazwisko

Lista ukończonych maratonów oraz datę i uzyskany czas ostatniego z nich.

Propozycję którą grupę chce poprowadzić

DOZ Maraton Łódź z PZU wraz z imprezami towarzyszącymi odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku. Sponso-rami tytularnymi wydarzenia są DOZ SA oraz PZU, a impreza odbywa się przy wsparciu finansowym Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego.

Zgłoszenia do maratonu i biegu towarzyszącego na dystansie 10km są przyjmowane za pośrednictwem strony interne-towej www.lodzmaraton.pl. Na listach startowych Maratonu i biegów towarzyszących jest już ponad 3000 uczestników. 

Powiązane Posty