Informator dla startujących w GP Łodzi 2012

1. Dla przypomnienia definicja biegu przełajowego – bieg w terenie, najczęściej w lasach, parkach na łąkach lub w innych miejscach, gdzie bieg jest naturalnie utrudniany przez przyrodę (marsz również).
2. W zawodach mogą wystartować jedynie osoby, które ukończyły 15 rok życia. Wszyscy zawodnicy poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającą na start w zawodach – wzór druku do pobrania na www.gplodzi.pl
3. Zwycięzcy poszczególnych biegów i marszów nie będą nagradzani.
4. Na terenie Łodzianki znajdować się będą szatnie, depozyt oraz prysznice.
5. Parking znajduje się przy hali Parkowej na ulicy Małachowskiego oraz na końcu ulicy Tuwima. Na terenie Parku 3 Maja obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów – w przypadku pozostawienia aut na terenie Parku bieg nie wystartuje do momentu ich usunięcia.
6. W związku z dużą liczbą zgłoszeń wszyscy zawodnicy proszeni są o jak najwcześniejsze przybycie do biura zawodów, które zostanie definitywnie zamknięte o 11:15.
7. Każdy zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym w biurze zawodów bon na poczęstunek do zrealizowania tylko i wyłącznie w dniu zawodów na specjalnie przygotowanym stoisku – namiot pizzerii Fiero.
8. Każdy zawodnik chcący wziąć udział w losowaniu powinien wypełnić kupon do losowania. Przypominamy, że jeden zawodnik wypełnia jeden kupon.
9. Zawodnicy startujący w marszu nordic walking proszeni są o poruszanie się prawą stroną, natomiast biegacze lewą stroną alejek parkowych.
10. Trasa oznaczona będzie co jeden km.
11. Uczestnicy zawodów nordic walking pokonują trasę marszem z kijkami.
12. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
13. Skracanie trasy, podbieganie w konkurencji nordic walking, równa się z automatyczną dyskwalifikacją zawodnika.
14. Losowanie nagród oraz poczęstunek odbędzie się na powietrzu.
15. Organizator nie zapewnia miejsc siedzących ani przed biegiem, ani podczas poczęstunku i losowania nagród.
16. Organizator zapewnia papier toaletowy, ale nie gwarantuje, że wystarczy go dla wszystkich uczestników.  
17. Medal otrzymają osoby, które ukończą co najmniej 4 biegi/marsze.
18. Zawodnicy, którzy ukończą bieg, proszeni są o uszanowanie pozostałych uczestników  i nie wchodzenie na trasę zawodów po minięciu mety.
19. Przypominamy również, że na mecie zostanie stworzony lej po lewej stronie. Po przekroczeniu linii mety prosimy o przesuwanie się do końca leja, nie wyprzedzanie się oraz nie wychodzenie wcześniej niż po zeskanowaniu przez sędziego kodu kreskowego.
20. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą kodów kreskowych, usunięcie kodu z numeru startowego przez zawodnika będzie jednoznaczne z jego dyskwalifikacją na mecie.
21. Wyniki biegu i marszu zostaną opublikowane w ciągu 24 h od momentu zakończenia imprezy.
22. O godzinie 10:45 pod bramą startową odbędzie się spotkanie z fizjoterapeutą i instruktorem lekkiej atletyki, którzy poprowadzą rozgrzewkę przed biegiem oraz pokażą jak prawidłowo się rozciągać.
23. Organizator prosi o nie palenie papierosów w obrębie biura zawodów oraz startu i mety.

Powiązane Posty