X Bieg Olimpijczyków – 2016

W dniu 23.04.2016r w parku Baden Powella odbędzie się Jubileuszowy X Biegu Olimpijczyków. Tegoroczna impreza połączona jest z konkursem plakatowo filmowym dotyczącym między innymi propagowania zachowań prozdrowotnych, w szczególności wpływu stylu życia (aktywności ruchowej) na zdrowie człowieka. Odbędzie się również XIV Bieg Kobiet.

JUBILEUSZOWY X BIEG OLIMPIJCZYKÓW – 2016

POŁĄCZONY Z KONKURSEM PLAKATOWYM I FILMOWYM

oraz

XIV B i e g K o b i e t

REGULAMIN BIEGU

Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, MOSiR Łódź, Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet Oddział w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, USK im. WAM-CSW w Łodzi, Publiczne Gimnazjum nr 15 im. A. Rżewskiego w Łodzi, XIII LO im. M. Piotrowiczowej w Łodzi– Klinika Neurologii i Udarów Mózgu Oddział Kliniczny Rehabilitacji Pourazowej , Łódzka Federacja Sportu

Patronat medialny – Dziennik Łódzki, TVP -3,

Termin i miejsce zawodów:

Bieg odbędzie się w parku im. Baden Powella w dniu 23.04.2016r (sobota).

Biuro zawodów mieścić się będzie na Motodromie – MOSiR Łódź ul. Małachowskiego 5/7 od godz.9:30-11:40.

Start – meta: przy Motodromie – MOSiR

11:00 – uroczyste otwarcie

11:15 – 400m kl. II – III

11:25 – 1km szkoły podstawowe

11:40 – 1,5km gimnazja

11:55 – 1,5km ponadgimnazjalne

12:10 – 3km bieg otwarty w tym bieg nauczycieli i XIV Rekreacyjny Bieg Kobiet

zgłoszenia w dniu biegu od godz. 9:30 -11:40 (biuro zawodów)

13:00 – ogłoszenie wyników

Uczestnictwo:

  • Szkoły zgłaszają zespoły (dowolna ilość uczniów) na listach zbiorowych z potwierdzeniem dyrektora szkoły i nauczyciela w-f do 21.04.2016r osobiście lub na adres e-mail MSZS – mszs@wp.pl
  • Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5 zawodników danej szkoły (1m-ce -1pkt, 2m-ce 2pkt 3m-ce 3pkt …100m-ce 100pkt itd.) dot. szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • Zespół zostanie sklasyfikowany w punktacji drużynowej tylko wtedy, jeżeli w biegu wystartuje i ukończy go minimum 3 zawodniczki i 3 zawodników z danej szkoły.
  • Jeżeli bieg ukończy mniej niż 5 zawodników/zawodniczek z danej szkoły, ale więcej niż 3, za każdą brakującą osobę zespół otrzyma liczbę punktów przypadającą za ostatnie miejsce w biegu (jeżeli bieg ukończy np. 100 zawodników, każdy „brakujący do 5” zawodnik szkoły otrzyma 101pkt)
  • Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów.
  • Do startu w biegu na 3km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do biegów długich. Niepełnoletni uczestnicy powinni przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu. MSZS w Łodzi serdecznie zaprasza nauczycieli do udziału w biegu na 3 km.
  • Udział w biegu jest bezpłatny.

Nagrody:

– W biegach szkół w kat. DZ i CH w klasyfikacji indywidualnej za miejsca I-III medale, za miejsca IV-VI dyplomy.

– Drużynowo za miejsca I-III puchary, IV-VI dyplomy. W biegu na 3 km za miejsca I-III w kat. K i M rzeczowe.

Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu

 

Powiązane Posty