I OZORKOWSKI MARSZ NORDIC WALKING

W dniu 21 kwietnia 2012 roku odbędzie się I Ozorkowski Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km i 10 km. Organizatorzy przygotowują atrakcyjną trasę wyznaczoną na terenach leśnych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a przed startem odbędzie się szkolenie z techniki nordic walking dla wszystkich zainteresowanych. Za organizację imprezy odpowiada ten sam zespół osób, który od czterech lat organizuje Supermaraton w Ozorkowie – w tym roku zawody odbędą się 16 czerwca – szczegóły na www.ozorkowmaraton.pl. Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin I Ozorkowskiego Marszu Nordic Walking. 

REGULAMIN I OZORKOWSKIEGO MARSZU NORDIC WALKING  

OZORKÓW – 21.04.2012 r

 

CELE IMPREZY

1. Popularyzacja marszu NW, jako dyscypliny sportowej pomagającej zachować zdrowie i witalność.

2. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

3. Integracja środowiska lokalnego.

4. Promocja miasta Ozorkowa. 

PATRONAT HONOROWY

1. Burmistrz miasta Ozorkowa – Jacek Socha.

ORGANIZATORZY

1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

2. Urząd Miejski w Ozorkowie.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie.

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się 21 kwietnia 2012 r. (sobota) na terenie Lasku Miejskiego w Ozorkowie 

(start godz. 10:00). Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane będą na boisku sportowym 

MOSiR przy ul. Leśnej 1.

TRASA I DYSTANS

Zawodnicy pokonują dystans 5 km lub 10 km. Trasa przebiegać będzie ścieżkami i drogami leśnymi na oznakowanej przez organizatora 5 kilometrowej pętli. 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mają prawo startu wyłącznie osoby pełnoletnie niezależnie od miejsca zamieszkania.

2. Zawodników obowiązuje pokonanie trasy zgodnie z jej oznakowaniem, z zastosowaniem wyłącznie 

    techniki nordic walking (zabronione jest podbieganie).

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja i wydawanie 

    numerów startowych odbędą się w godzinach 8:30 – 9:45. 

4. W trakcie weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenie o swoim stanie zdrowia, starcie w 

    zawodach na własną odpowiedzialność oraz znajomości i przestrzeganiu regulaminu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą drogą mailową (mdk@ozorkow.net), telefonicznie (+42 718 93 53) lub osobiście w siedzibie organizatora – Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b w godzinach 9:00 – 15:00. Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 kwietnia 2012 r (piątek). Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

OPŁATA STARTOWA

Koszt udziału w imprezie wynosi 5 PLN od osoby. Zawodnicy z Ozorkowa dokonują wpłat w siedzibie organizatora – Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b w godzinach 9:00 – 15:00 (pon. – pt.). Pozostali uczestnicy mają prawo uiścić opłatę startową w dniu imprezy, w Biurze Zawodów.

ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, certyfikat udziału w imprezie, okolicznościowy znaczek oraz poczęstunek po ukończeniu marszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji (wg czasu zarejestrowanego na mecie) w kategorii 

   kobiet i mężczyzn, osobno dla dystansu 5 km i 10 km.

3. Uczestnicy zawodów pokonują trasę marszem NW. Marsz NW (nordic walking) to przemieszczanie 

    się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki 

    sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 

Przed rozpoczęciem imprezy dla jej uczestników odbędzie się rozgrzewka i pokaz prawidłowej techniki marszu NW w wykonaniu licencjonowanego instruktora Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking .

4. Interpretacja regulaminu i wszelkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do organizatora.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Powiązane Posty