II Bieg Fabrykanta – imienne numery startowe do 5 sierpnia

Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia do II Biegu Fabrykanta i opłacą wpisowe do 5 sierpnia otrzymają imienne numery startowe. Na liście startowej na dzień dzisiejszy jest już ponad 450 biegaczy, a prawie 300 potwierdziło swój udział w zawodach, które odbędą się 1 września 2012 r. Przypominamy również, że w imprezie obowiązuje limit uczestników, który wynosi 500 osób. Po jego osiągnięciu lista startowa zostanie zamknięta. O braku wolnych miejsc organizator poinformuje uczestników na stronie www.biegfabrykanta.pl.

Wpisowe na II Bieg Fabrykanta do dnia 5 sierpnia wynosi 35 zł.

Zapisy

Lista startowa

Regulamin

 

Powiązane Posty