Duathlon Pabianice 24.11.2019

Jesteśmy miłośnikami sportów / aktywności biegowych i rowerowych z Pabianic. W dotychczasowej ofercie sportowej naszego miasta mieliśmy niedostatek formuły, która mogłaby połączyć te dwie pasje. Tego rodzaju imprezą sportową jest właśnie duathlon. Czy możemy zorganizować taką imprezę w Pabianicach? Oczywiście 🙂 Lecz sprawdźmy najpierw jak to wygląda. Organizacja zawodów w formule towarzyskiej pozwoli nam zweryfikować wymagania jakie stoją przy organizacji takiej imprezy, by w przyszłości móc zorganizować większą o szerszym oddźwięku. Ponadto zawody to, także wspinała forma spędzania wolnego czasu oraz możliwość integracji różnych środowisk sportowych zarówno osób, które na co dzień biegają i jeżdżą na rowerze jaki tych, u których przeważa jeden rodzaj aktywności, a chciały by spróbować swoich sił podczas takich łączonych zawodów. Duathlon jest również naturalnym etapem rozwojowym w karierze wielu biegaczy, czego przykłady odnajdujemy wśród naszych koleżanek i kolegów. Wspólne sportowe emocje oraz współpraca środowisk biegowych i rowerowych pozwolą w przyszłości na realizację innych ciekawych przedsięwzięć. W Pabianicach jest wiele grup rowerowych i biegowych. Do nich wszystkich adresujemy nasz Towarzyski Duathlon Cross Pabianice.

Duathlon Cross Pabianice odbędzie się 24.11. 2019r niedziela, godz.11:00, formula jest towarzyska i zawodnicy są zwolnieni z wpisowego. 

Cross Duathlon Pabianice rozegrany zostanie na dystansie:

· Bieg pętla 2,8km, nawierzchnia asfaltowa, gruntowa po terenie ośrodka rekreacyjnego

· Trasa rowerowa dystans 24km, nawierzchnia zróżnicowana, przejazd odbywa się w warunkach normalnego ruchu drogowego

· Bieg pętla 2,8km, nawierzchnia asfaltowa, gruntowa po terenie ośrodka rekreacyjnego

Duathlon Cross Pabianice to: Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

Nad prawidłowością realizowanych w ramach projektu działań czuwa Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, a wsparcia organizacyjnego udzieliło nam Pabianickie stowarzyszenie Klub O Co Biega. 

Serdecznie zapraszamy na pierwszy objazd trasy Duthlon Pabianice w najblisza sobote 09.11.2019r godzina 13.30, spotykamy sie na terenie rekreacyjnym ul Bugaj 110 „Lewityn”, 95-200 Pabianice. 

Link do strony :

https://www.facebook.com/duathlonpabianice/

Powiązane Posty