Puchar Maratonu Warszawskiego – Łódź

PUCHAR MARATONU WARSZAWSKIEGO 2011

1. Organizatorem cyklu jest Fundacja „Maraton Warszawski”. Adres internetowy:
www.maratonwarszawski.com.
2. Cykl rozgrywany jest niezależnie w trzech miastach: Łodzi, Trójmieście (Wejherowie) i Warszawie. W każdej z tych lokalizacji obowiązuje identyczny regulamin (z wyjątkiem terminów i miejsc rozgrywania biegów).

3. Cykl składa się z pięciu biegów rozgrywanych w pięciu terminach.
4. Terminy rozgrywania biegów w Łodzi: 16 kwietnia – 5 km; 15 maja – 10 km; 12 czerwca – 15 km; 31 lipca – 20 km; 28 sierpnia – 25 km.
5. Terminy rozgrywania biegów w Trójmieście (Wejherowie): 17 kwietnia – 5 km; 22 maja – 10 km; 26 czerwca – 15 km; 7 sierpnia – 20 km; 28 sierpnia – 25 km.
6. Terminy rozgrywania biegów w Warszawie: 17 kwietnia – 5 km; 21 maja – 10 km; 25 czerwca – 15 km; 6 sierpnia – 20 km; 3 września – 25 km.
7. Szczegółowe adresy rozgrywania imprez będą podawane z wyprzedzeniem 2-tygodniowym. Uwaga – terminy rozgrywania biegów w poszczególnych miastach mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie www.maratonwarszawski.com.
8. W cyklu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
9. Uczestnicy będą klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych (z podziałem na płcie). Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu. NIE BĘDZIE PROWADZONA KLASYFIKACJA GENERALNA.
10. Klasyfikacje wiekowe prowadzone są w podziale na następujące kategorie: osoby urodzone w roku 1981 i młodsze, osoby urodzone w latach 1976-1980, osoby urodzone w latach 1971-1975, osoby urodzone w latach 1966-1970, osoby urodzone w latach 1961-1965, osoby urodzone w latach 1956-1960, osoby urodzone w latach 1951-1955, osoby urodzone w latach 1946-1950, osoby urodzone w latach 1941-1945, osoby urodzone przed rokiem 1941. Klasyfikacja prowadzona jest w podziale na płcie. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu (w danej kategorii wiekowej). Zasady zdobywania punktów w klasyfikacji wiekowej w pojedynczym biegu:
1. miejsce – 25 pkt.
2. miejsce – 20 pkt.
3. miejsce – 16 pkt.
4. miejsce – 12 pkt.
5. miejsce – 9 pkt.
6. miejsce – 6 pkt.
7. miejsce – 4 pkt.
8. miejsce – 3 pkt.
9. miejsce – 2 pkt.
10. miejsce – 1 pkt.
11. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii NA KONIEC CYKLU na podstawie sumy punktów zdobytych w poszczególnych biegach. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty z czterech biegów, w których zawodnik zajął najwyższe miejsca.
12. Rywalizacja i klasyfikacje w każdym z miast prowadzone są niezależnie od rywalizacji w pozostałych – wyniki każdego biegu mają charakter samodzielny i nie będą łączone z wynikami biegów z innych miejscowości, a klasyfikacja generalna będzie prowadzona osobno dla każdego z miast, w których rozgrywana jest rywalizacja.
13. Każdy uczestnik ma prawo brać udział w biegach w dowolnej miejscowości, jednak może być uwzględniony w klasyfikacji końcowej (generalnej) tylko jeśli weźmie udział w co najmniej trzech biegach rozgrywanych w jednej miejscowości. Wyniki i punkty zdobyte w startach w innych miastach nie będą mu zaliczone do końcowego wyniku w klasyfikacji generalnej.
14. W klasyfikacji końcowej Pucharu Maratonu 2011 będą uwzględniane jedynie te osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech biegach cyklu.
15. Po zakończeniu całego cyklu wszystkie osoby, które ukończyły co najmniej trzy biegi rozgrywane w ramach Pucharu Maratonu Warszawskiego będą mogły pobrać ze strony www.maratonwarszawski.com certyfikat ukończenia Pucharu Maratonu Warszawskiego.
16. Uroczyste zakończenie Pucharu Maratonu 2011 odbędzie się w przeddzień 33. Maratonu Warszawskiego tj. 24 września br. w budynku PKOL (Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4) godzina będzie podana w terminie późniejszym. Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie www.maratonwarszawski.com
 17. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu wynosi 10 złotych. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje numer startowy oraz napoje.
18. Organizator zapewnia przebieralnie i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.
19. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
20. Wyniki poszczególnych imprez oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie www.maratonwarszawski.com. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres: poczta@biegampolodzi.pl (w przypadku biegów rozgrywanych w Łodzi); piotrsuchenia@gmail.com (w przypadku biegów rozgrywanych w Trójmieście/Wejherowie); info@maratonwarszawski.com (w przypadku biegów rozgrywanych w Warszawie).
21. Wszystkie biegi odbywają się w terenie leśnym lub parkowym i w zależności od układu trasy mogą mieć charakter biegu przełajowego. Prosimy uczestników o uwzględnienie tego faktu w przygotowaniach do startu.  
22. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora. 

Powiązane Posty