II Bieg Fabrykanta

II BIEG FABRYKANTA

Dystans: 10 km

Łódź – teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

www.biegfabrykanta.pl

 

 

Powiązane Posty