Grand Prix Łodzi oraz Puchar Łodzi w obietywie

Film autorstwa Piotra Paszyńskiego

Zdjęcia autorstwa Agnieszki Wolksiej – Sobeckiej – start

Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Lewandowskiego

 

Przypominamy wszystkich planującym start w IV Biegu/Marszu z cyklu Grand Prix Łodzi & Pucharu Łodzi o zgłaszaniu się za pomocą formularza na naszej stronie, ze względu na brak hali Parkowej zapisy odbędą się na Łodziance – wcześniejsze zgłoszenie pozowli nam przyspieszyć i usprawnić zgłoszenia do zawodów. Jednocześnie prosimy o odbieranie nr startowcy jak najwcześniej, żeby uniknąć wydłużenia czasu pracy biura, a co za tym idzie startu zawodów.

 

Do zobaczenie 13 lutego w Praku 3 Maja na kolejnej imprezie.

zespół Serwisu Biegowego Ziemi Łódzkiej

Powiązane Posty