WĄZNY KOMUNIKAT DLA STARTUJĄCYCH W GRAND PRIX ŁODZI 2012

PRZYPOMINAMY, IŻ W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ JEDYNIE ZAWODNICY I ZAWODNICZKI, KTÓRZY MAJĄ MINIMUM 15 LAT! OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA POWINNY POSIADAĆ OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO ZEZWALAJĄCE NA START – DRUK DOSTĘPNY NA STRONIE www.gplodzi.pl

Powiązane Posty