Kilka uwag przed startem od sędziego głównego GP Łodzi 2012

Przypadł mi szczególny zaszczyt pełnienia po raz drugi funkcji sędziego głównego podczas Grand Prix Łodzi 2012 w biegach przełajowych i nordic walking. W związku z powyższym zwracam się do wszystkich uczestników z kilkoma uwagami organizacyjnymi, które wpłyną na naszą dobrą współpracę:

1. Start biegu wyznaczony jest na godzinę 12.00. Natomiast zawodnicy Nordic Walking wystartują z trzyminutowym opóźnieniem o 12.03. Proszę o ustawianie się na starcie w kolejności biegacze, a następnie kijkarze.
2. Cały dystans to dwa okrążenia po 2,5 km, dlatego osoby poruszające się wolniej proszę o ustąpienie drogi na dystansie „szybkobiegaczom”.
3. Zawodnicy startujący w marszu nordic walking proszeni są o poruszanie się prawą stroną, natomiast biegacze lewą stroną alejek parkowych.
4. Kolejność końcowa jest ustalana na podstawie systemu kodów kreskowych znajdujących się na numerach startowych. Proszę nie zrywać kodu i nie zakrywać numeru startowego.
5. Po pokonaniu dwóch okrążeń, proszę zbiegać na lewą stronę trasy w kierunku linii mety.
6. Za metą znajduje się olinowany sektor (lej), w którym nie wyprzedzamy się, tylko poruszamy się do jego końca, aż zostaniemy sczytani przez Panią ze skanerem.
7. Proszę o nie wychodzenie z leja przed sczytaniem.
8. Po opuszczeniu leja proszę o nie chodzenie po trasie i nie zakłócanie pracy obsłudze mety oraz zawodnikom, którzy kończą bieg lub marsz.
9. Jeżeli ktoś z Państwa, zejdzie z trasy przed ukończeniem biegu, proszę o powiadomienie o tym fakcie sędziów na mecie.

Życzę wszystkim uczestnikom udanego startu i jak najlepszych wyników.

Mam nadzieje, że nasz wspólny wysiłek przyniesie nam wszystkim wielką satysfakcję.

Michał Dębowski

sędzia PZLA z II licencją biegową

Powiązane Posty