II Bieg Fabrykanta – informator dla startujących!

1. W związku z dużą liczbą zgłoszeń biuro zawodów zlokalizowane w Hydroforni na terenie ŁSSE przy ulicy Tymienieckiego 22/24 będzie czynne w piątek w godzinach 18:00- 21:00 i sobotę 13:00 – 16:00.

2. Na miejsce startu można dojechać tramwajami nr 1, 4, 5 – przystanek przy ulicy Tymienieckiego. Osoby jadące z Dworca Łódź Widzew lub Łódź Kaliska muszą dojechać do Placu Zwycięstwa tramwajem nr 10 lub 8, a następnie udać się ul. Targową do ŁSSE gdzie zlokalizowane jest biuro zawodów.

3. W biegu głównym mogą wystartować jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wszyscy zawodnicy poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającą na start w zawodach – wzór druku do pobrania na www.biegfabrykanta.pl

4. Szczegółowy program zawodów znajduje się na stronie www.biegfabrykanta.pl oraz w biurze zawodów.

5. Parking znajduje się w wyznaczonym miejscu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów poza wskazanym miejscem – w przypadku pozostawienia aut na terenie do tego nie wyznaczonym start biegu zostanie wstrzymany do momentu usunięcia pojazdów. Jednocześnie zostanie skrócony limit czasu jaki mają zawodnicy na ukończenie biegu.

6. Wszystkie osoby, które przyjadą samochodami i planują powrót zaraz po biegu proszone są o nie parkowanie na terenie ŁSSE.

7. Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdować się będą szatnie, toalety, umywalki i depozyt.

8. Każdy zawodnik chcący wziąć udział w losowaniu upominków powinien wypełnić kupon do losowania. Przypominamy, że jeden zawodnik wypełnia jeden kupon.

9. Trasa oznaczona będzie co jeden km.

10. Punkt z wodą zlokalizowany będzie na ok 4,5 km i 9 km.

11. Dekoracja i losowanie nagród odbędzie się na powietrzu.

12. Organizator nie zapewnia miejsc siedzących ani przed biegiem ani w trakcie losowania nagród.

13. Organizator zapewnia papier toaletowy, ale nie gwarantuje, że wystarczy go dla wszystkich uczestników.

14. Wszystkie osoby na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

15. Informujemy że na mecie zostanie stworzony lej po prawej stronie. Po przekroczeniu linii mety prosimy o przesuwanie się do końca leja, nie wyprzedzanie się oraz nie wychodzenie wcześniej niż po zeskanowaniu przez sędziego kodu kreskowego. Wyjście z leja spowoduje niesklasyfikowanie zawodnika w wynikach końcowych.

16. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą kodów kreskowych.

17. O godzinie 16:30 odbędzie się rozgrzewka z instruktorem Sport Very dla wszystkich chętnych biegaczy

18. Organizator prosi o nie palenie papierosów w obrębie biura zawodów oraz startu i mety.

 

Powiązane Posty