3. Półmaraton Szakala – informacje od organizatora.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zobaczyć z czym przyjdzie im się zmierzyć 28 października, Szakale przygotowały rekreacyjny bieg, którego trasa przebiegać będzie ścieżkami późniejszego Półmaratonu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej przygotować się do niełatwej crossowej trasy, a także zobaczyć jakie niespodzianki czyhają na nas na trasie. To również doskonała okazja na spokojną, niedzielną wycieczkę biegową.

Rekreacyjny bieg trasą Półmaratonu odbędzie się 14 października br., start o godz. 10:00 spod ośrodka MOSiR (ul. Skrzydlata 75)

Jednocześnie, z uwagi na znaczną liczbę zgłoszonych zawodników i niewielką szerokość trasy na początkowych kilometrach w dniu Półmaratonu nastąpi podział startujących zawodników:

– o godzinie 12.00 wystartują kobiety (które oznaczone będą kolejnymi numerami od 1).

– o godzinie 12.10 wystartują mężczyźni grupa 1, w której znajdzie się pierwszych 270 zgłoszonych do biegu mężczyzn (przy czym decyduje kolejność wpłat), którzy oznaczeni będą kolejnymi numerami począwszy od 200; do grupy tej mogą zostać dołączeni później zgłoszeni zawodnicy, którzy wykażą, że w półmaratonie posiadają rekord życiowy poniżej 1.27.30.

– o godzinie 12.20 wystartują mężczyźni grupa 2, w której znajdą się pozostali zawodnicy płci męskiej, oznaczeni kolejnymi numerami począwszy od 1.000.

Rozpoczęcie biegu w grupie wcześniej startującej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika, zaś przyłączenie się do grupy startującej później nie będzie skutkowało wykluczeniem, jednak w takim przypadku, za godzinę startu przyjęta zostanie godzina startu grupy, do której zawodnik był przypisany.

Wyniki zawodów ustalane są jedynie na podstawie czasu biegu danego zawodnika, a nie kolejności przybycia na metę, więc przynależność do grupy nie ma istotnego znaczenia.

 

Powiązane Posty