VI BIEG OLIMPIJCZYKÓW 2012

W dniu 28 kwietnia 2012 roku na terenie Parku 3 Maja odbędzie się VI Bieg Olimpijczyków, którego organizatorami są Miejski Szkolny Związek Sportowy, Rada Olimpijska w Łodzi oraz MOSiR Łódź. W programie zawodów znajdują się biegi dla dzieci od od szkół podstawowych, aż do ponadgimnazjalnych. Na zakończenie odbędzie się rywalizacja na dystansie 5 km w której mogą wziąć udział wszyscy chętni. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Hali Parkowej przy ulicy Małachowskiego 5/7. Szczegółowy regulamin i program imprezy znajduje się poniżej. 

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi

i Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

zaprasza na

VI BIEG OLIMPIJCZYKÓW 2012

Organizatorzy i współorganizatorzy: 

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, PPHU Victory z Pabianic, MOSiR w Łodzi, SWFiS Politechnika Łódzka, 

Dziennik Łodzki – patronat medialny

Termin i miejsce: 

Bieg odbędzie się w parku Baden Powella w dniu 28.04.2012 (sobota) – MOSiR Łódź, 

ul. Małachowskiego 5/7 (Hala Parkowa)

Start – meta przy hali “Parkowa”:

10:15 – 10:45 – weryfikacja

11:00 – uroczyste otwarcie

11:15 – 1000m  szkoły podstawowe

11:35 – 1500 m gimnazja

11:50 – 1500 m ponadgimnazjalnej

12:15 – 5000 m bieg otwarty 

13:15 – zakończenie

Uczestnictwo:

Szkoły zgłaszają zespoły (dowolna ilość startujących uczniów) na listach zbiorowych z potwierdzeniem dyrektora szkoły i nauczyciela w-f do 25.04.2012 osobiście lub na adres e-mail MSZS mszs@wp.pl 

Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek  i 5 najlepszych zawodników danej szkoły (1 miejsce – 1pkt, II miejsce – 2 pkt, III miejsce – 3pkt …. 119 miejsce – 119pkt itd.). 

Zespół zostanie sklasyfikowany w punktacji drużynowej tylko wtedy, jeżeli w biegu wystartuje i ukończy go minimum 3 zawodniczki i 3 zawodników z danej szkoły.

Jeżeli bieg ukończy mniej niż 5 zawodników  lub 5 zawodniczek z danej szkoły, ale więcej niż 3, za każdą brakującą osobę zespół otrzyma liczbę punktów przypadającą za ostatnie miejsce w biegu (jeżeli bieg ukończy np. 120 zawodników, każdy „brakujący do 5” zawodnik szkoły otrzyma 121pkt.)

Zwycięzcą drużynowym zostanie zespół, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów.

Do startu w biegu na 5 km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do biegów długich. MSZS w Łodzi serdecznie zaprasza nauczycieli do udziału w tym biegu.

Biuro biegu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź, ul. Małachowskiego 5/7 (Hala Parkowa).

Zgłoszenia do biegu na 5km przyjmujemy w dniu biegu 28.04.2012 od godz. 9:30 do 11:30 

Nagrody:

W biegu szkół w kategorii dziewcząt i chłopców w klasyfikacji indywidualnej za miejsca I- III medale i nagrody rzeczowe, za miejsca IV – VIII dyplomy

Drużynowo za miejsca I – III puchary, za miejsca IV – VI dyplomy

W biegu na 5 km w kat. K i M za miejsca I – III nagrody rzeczowe

Dla nauczycieli – pamiątkowe medale!

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu biegu.

 

Powiązane Posty