Bieg o Puchar Marszałka – 13 listopada 2011 Łódź

Klub Biegacza Arturówek Łódź wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Miejskim Klubem Tenisowym zapraszają na Bieg o Puchar Marszałka, który rozegranie zostanie 13 listopada 2011 roku na terenie Parku Poniatowskiego. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenach Miejskiego Klubu Tenisowego znajdującego się w centrum parku. Zawodnicy do pokonania będą mieli przełajowa ~8 km trasę. Wszyscy biegacze, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą udział w losowaniu. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne puchary oraz nagrody. Szczegółowe informacje o Biegu u Puchar Marszałka znajdziecie na www.kbarturowek.pl oraz www.biegampolodzi.pl.

Elektroniczne zgłoszenia

Regulamin:

Cele imprezy:

 • popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia,
 • promowanie aktywności sportowej wśród mieszkańców Łodzi,
 • promocja Łodzi i Regionu Łódzkiego.

Organizator:

 • Klub Biegacza Arturówek Łódź.

Współorganizator:

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi

Partner:

 • Miejski Klub Tenisowy w Łodzi

Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się 13listopada 2011 roku na terenie Parku Poniatowskiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 117.
 • start Biegu o Puchar Marszałka: godzina 12.00

Trasa i dystans:

 • Przełajowa trasa biegu wyznaczona będzie na terenie Parku Poniatowskiego
 • Dystans ~8 km.

Zgłoszenia:

 • Do dnia 10 listopada 2011 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kbarturowek.pl
 • w dniu imprezy w godz. 10:00 – 11.30 w biurze zawodów, które będzie się mieścić w świetlicy Miejskiego Klubu Tenisowego, Łódź ul. Żeromskiego 117 (Park Poniatowskiego)
 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 608 – 618 – 583 , e-mail: poczta@biegampolodzi.pl
 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku.

Klasyfikacje Bieg o Puchar Marszałka:

 • generalna kobiet i mężczyzn,
 • najlepszy Łodzianin i Łodzianka

Nagrody w Biegu o Puchar Marszałka:

 • za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchar i nagroda rzeczowa
 • za miejsca I – III w kategorii Łodzianin/Łodzianka – statuetka
 • wśród wszystkich zawodników i zawodniczek rozlosujemy nagrody i upominki.

Wpisowe:

 • warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe.
 • podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .
 • Opłata startowa za udział w zawodach wynosi:
  • 15 zł przy wpłacie na konto do 8 listopada 2011 (decyduje data wpływu środków na konto),
  • 25 zł przy wpłacie po 8 listopada 2011 oraz w biurze zawodów.
 • wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 • W przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze.
 • Przed wpłatą na konto należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:
 • Dane do wpłaty dla Bieg o Puchar Marszałka:

Klub Biegacza Arturówek Łódź,
91-174 Łódź, ul. Marysińska 90c/103
Numer konta: 75 1940 1076 3022 4175 0000 0000

 • W tytule wpłaty należy podać nazwę biegu oraz imię i nazwisko zawodnika.
 • W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy:
 • cztery agrafki,
 • nr startowy,
 • wodę mineralna
 • medal okolicznościowy
 • ciepły posiłek regeneracyjny,

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizator zapewnia szatnie, prysznice oraz depozyt.
 • Organizator zapewnia medale dla 200 pierwszych zawodników na mecie. W przypadku startu większej ilości osób medale zostaną dosłane pocztą.
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu o Puchar Marszałka obowiązuje niniejszy regulamin
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Koordynator projektu

Bartłomiej Sobecki

608 618 583

poczta@biegampolodzi.pl

Powiązane Posty