III Majowy Piknik Sportowy – informator dla startujących!

Wszystkie osoby, które w niedzielę wybierają się na III Majowy Piknik Sportowy do Wiączynia Dolnego proszone są o zapoznanie się z poniższym informatorem oraz z regulaminem imprezy. Przypominamy również, iż wszystkie niepełnoletnie osoby planujące start w niedzielnej imprezie, muszą zgłosić się do biura zawodów z rodzicem bądź opiekunem lub powinny posiadać oświadczenie rodzica bądź opiekuna (treść w linku poniżej) waz z kserokopią pierwszej strony dowodu osobistego rodzica bądź opiekuna.

1. Dla przypomnienia definicja biegu przełajowego – bieg w terenie, najczęściej w lasach, parkach na łąkach lub w innych miejscach, gdzie bieg jest naturalnie utrudniony przez przyrodę.

2. W zawodach mogą wystartować jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wszyscy zawodnicy poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającą na start w zawodach – 

3. Na terenie Centrum Sportowo – Rekracyjnego „ZBYSZKO” znajdować się będą szatnie, depozyt oraz prysznice.

4. Do Wiączynia Dolnego można dojechać autobusem linii 91 z dworca Łódź Widzew – przystanek docelowy to” Wiączyń Dolny 42”

5. Parking dla samochodów znajduje się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji „ZBYSZKO”, przy  gimnazjum w Wiączyniu Dolnym 18. W okolicach Centrum Sporotowo – Rekreacyjnym „Zbyszko” obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów na głównej ulicy.

6. W związku z dużą liczbą zgłoszeń, wszyscy zawodnicy proszeni są o jak najwcześniejsze przybycie do biura zawodów, które zostanie definitywnie zamknięte o godz. 11:00.

7. Biuro zawodów do biegów dziecięcych będzie otwarte w tych samych godzinach co do biegu głównego i marszu (9:00 – 11:00)

8. W trakcie trwania imprezy dla wszystkich osób towarzyszących, zawodników oraz kibiców, KJ „Zbyszko” przygotowuje specjalny pokaz jeździecki, w którym wezmą udział zawodnicy Klubu.

9. Najmłodsi uczestnicy i kibice będę mogli skorzystać z przejażdżek na kucykach.

10.Trasa oznaczona będzie co 1 km.

11. Poczęstunek i dekoracja odbędzie się na powietrzu.

12. Każdy zawodnik startujący w biegu głównym i marszu otrzyma na mecie pamiątkowy medal (w przypadku gdy w zawodach wystartuje ponad 350 zawodników, osoby które nie dostaną medali na mecie otrzymają je w terminie późniejszym pocztą )

13. Każdy zawodnik w celu sklasyfikowania na mecie winien odebrać w biurze zawodów chip, który na czas zawodów musi być przymocowany do buta zawodnika.

14. Brak chipa przy bucie wiąże się z niesklasyfikowaniem zawodnika w wynikach końcowych.

15. Przypominamy, iż po zakończonym biegu należy oddać chip w biurze zawodów.

16. O godzinie 10:45, przy starcie, odbędzie się rozgrzewka dla uczestników marszu nordic walking przygotowana przez LZS Justynów.

17. Organizator prosi o nie palenie papierosów w obrębie biura zawodów oraz startu i mety.

 

Powiązane Posty