II Majowy Piknik Sportowy: INFORMATOR DLA STARTUJĄCYCH!

 

Wszystkie osoby, które w niedzielę wybierają się na II Majowy Piknik Sportowy do Wiączynia Dolnego proszone są o zapoznanie się z poniższym informatorem oraz z regulaminem imprezy. Przypominamy również, iż wszystkie niepełnoletnie osoby planujące start w niedzielnej imprezie winny posiadać oświadczenie rodzica bądź opiekuna (treść w linku poniżej). 

1. Dla przypomnienia definicja biegu przełajowego – bieg w terenie, najczęściej w lasach, parkach na łąkach lub w innych miejscach, gdzie bieg jest naturalnie utrudniany przez przyrodę. 

2. W zawodach mogą wystartować jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wszyscy zawodnicy poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającą na start w zawodach – wzór druku

3. Na terenie Centrum Sportowo – Rekracyjnego „ZBYSZKO” znajdować się będą szatnie, depozyt oraz prysznice.

4. Do Wiączynia Dolnego można dojechać autobusem linii 91 z dworca Łódź Widzew – przystanek docelowy to” Wiączyń Dolny 42”

5. Parking dla samochodów znajduje się przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym 18. W okolicach Centrum Sporotowo – Rekreacyjnym „Zbyszko” obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów na głównej ulicy.

6. W związku z dużą liczbą zgłoszeń wszyscy zawodnicy proszeni są o jak najwcześniejsze przybycie do biura zawodów, które zostanie definitywnie zamknięte o 11:00.

7. Biuro zawodów do biegów dziecięcych będzie otwarte w tych samych godzinach co do biegu głównego i marszu (9:00 – 11:00)

8.  W trakcie trwania biegu i marszu dla wszystkich osób towarzyszących oraz kibiców KJ „Zbyszko” przygotowuje specjalny pokaz w którym wezmą udział zawodnicy Klubu.

9. Najmłodsi uczestnicy i kibice będę mogli skorzystać z przejażdżek na kucykach i małego parku zabaw przygotowanego specjalnie na tą okazję.

10. Każdy zawodnik chcący wziąć udział w losowaniu powinien wypełnić kupon do losowania. Przypominamy, że jeden zawodnik wypełnia jeden kupon.

11. Trasa oznaczona będzie co 1 km.

12. Losowanie nagród oraz poczęstunek odbędzie się na powietrzu.

13.  Każdy zawodnik startujący w biegu głównym i marszu otrzyma na mecie pamiątkowy medal (w przypadku gdy w zawodach wystartuje ponad 300 zawodników, osoby które nie dostaną medali na mecie otrzymają je w terminie późniejszym pocztą )

14. Przypominamy również, że na mecie zostanie stworzony lej. Po przekroczeniu linii mety prosimy o przesuwanie się do końca leja i nie wyprzedzanie się oraz wychodzenie wcześniej niż po zeskanowaniu przez sędziego kodu kreskowego.

15. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą kodów kreskowych, usunięcie kodu z numery startowego przez zawodnika będzie jednoznaczne z jego dyskwalifikacją na mecie.

16. O godzinie 10:45 przy starcie odbędzie się rozgrzewka dla uczestników marszu nordic walking przygotowana przez LZS Justynów.

17. Organizator prosi o nie palenie papierosów w obrębie biura zawodów oraz startu i mety.

 

Do zobaczenia w niedzielę

zespół organizacyjny

II Majowegi Pikniku Sportowego

Powiązane Posty