Startuje GP Koluszek w biegach przełajowych

Już za tydzień startuje Grand Prix Koluszek, pierwsze zawody odbędą się 1 maja na terenie ośrodka Rochana koło Koluszek. Bieg Przełajowy Ludzi Nauki i Pracy to okazja na spędzenie aktywnie wolnego czasu wraz z rodziną, organizatorzy przygotują klasyfikacje od przedszkolaka , aż do biegu głównego na dystansie 5 km. Nowością będą zawody nornic walking, które odbędą się podobnie jak bieg główny na bardzo malowniczej trasie. Organizatorem zawodów jest LKS Koluszki, informacje o zawodach dostępne są na stronie klubu – www.lkskoluszki.org. Poniżej regulamin wraz z programem zawodów: 

1 Majowy Bieg Przełajowy Ludzi Nauki i Pracy

1 bieg Grand Prix Koluszek 2014

Termin: 01.05.2014 r. godz. 16.00

Miejsce: Przystań wodna przy „Hotelu Nad Mrogą” Rochna k/ Koluszek i Brzezin

(zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych godz. 15.30-16.15), ( biegu na 1,3 i 5 km. do godz. 17.15)

Kategorie wiekowe, dystans i szczegółowy program minutowy poszczególnych biegów:

Godz. 16.30  dziewczęta 2- 5 lat (2012-2009) – dystans 100 m.  

Godz. 16.32 chłopcy      2-5 lat  (2012-2009)- dystans 100 m.

Godz. 16.36 dziewczęta 6-7 lat  (2008-2007) – dystans 100 m.

Godz. 16.40 chłopcy      6-7 lat (2008-2007)- dystans 100 m.

Godz. 16.50 dziewczęta 8-9 lat (2006-2005)- dystans 200 m.

Godz. 16.52 chłopcy      8-9 lat (2006-2005) dystans 200 m.

Godz. 16.55 dziewczęta 10-11 lat (2004-2003) – dystans 400 m.

Godz. 16.58 chłopcy      10-11 lat (2004-2003)- dystans 400 m.

Godz. 17.00 dziewczęta 12-13 lat(2002-2001) – dystans 800 m.

Godz. 17.05 dziewczęta  12-13 lat (2002-2001- dystans 800 m.

Godz. 17.15 Wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom biegu

Godz. 17.45 dziewczęta i chłopcy 14-16 lat (2000-1998) bieg 1000m.

Godz. 18.00 kobiety i mężczyźni 17-20 lat (1997-1994) 3000 m. (1 pętla 1 km.+ 1 pętla 2 km.)

Godz. 18.00 kobiety i mężczyźni 5000 m. (1 pętla 1 km+2 pętle po 2 km.) wg podziału na kategorie wiekowe: 

21-30 lat (1993-1984), 31-40 lat (1983-1974), 41-50 lat (1973-1964), 51 i starsi ( 1963 i starsi) 

Godz. 18.45- 19.15 Marsz Nordic Walking na 3 km.- osobna klasyfikacja 

Godz. 19.00 wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom biegu  

Zasady uczestnictwa: 

Osoby do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i uczestniczą w  zawodach  na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095)Oświadczenia na stronie www.lkskoluszki.org 

Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 10,00 złotych biegi dziecięco-młodzieżowe, 15.00 złotych bieg główny na 5 km. (udział w 1 edycji biegu), w ramach: pakiet startowy (napój, baton). Wpisowe za poszczególne biegi można opłacać w dniu imprezy, lub na konto klubu- organizatora  LKS Koluszki 95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 39  36 8788 0009 0500 1720 2033 0001 z dopiskiem GP Koluszek w biegach przełajowych 2014- bieg …. 1 Majowy. Pieniądze uzyskane z wpisowego zbiera organizator. Środki te zostaną przeznaczone m.in.: na organizację w/w biegu oraz  na zakup napoi, upominków, oraz  pucharów, medali i nagród za klasyfikację generalną. Dodatkowo  pośród wszystkich zawodników uczestniczących  w pięciu biegach GP 2014 rozlosowanych zostanie kilka nagród w tym MP 4.  

Punktacja:

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia 

Zgodnie z zajętym miejscem w poszczególnych edycjach zawodnik otrzymuje n/w ilość punktów: I miejsce- 50  pkt, II- 48 pkt., III – 46 pkt. IV – 45 pkt, V  i dalsze o 1 punkt mniej Do klasyfikacji generalnej zaliczonych będą cztery najlepsze biegi. Aby zostać sklasyfikowanym zawodnik musi uczestniczyć przynajmniej w 4 spośród pięciu biegów.  Suma punktów uzyskanych w 4 najlepszych edycjach decyduje o zajętym miejscu w Grand Prix. Przy jednakowej ilości punktów większa ilość zwycięstw, a następnie II, III miejsce  

Nagrody: Po każdej edycji w poszczególnych kategoriach za zajęte miejsca: dyplomy i upominki 

W klasyfikacji generalnej I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych – puchar lub statuetka, I-III miejsca medale i nagrody rzeczowe

Podsumowanie, wręczenie pucharów, medali i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników całego cyklu Grand Prix odbędzie się w dniu 19.10.2014 r. 

Postanowienia końcowe:

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami i wyżywieniem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione  podczas trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania biegów, oraz prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn  po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu  na stronie internetowej http. www.lkskoluszki.org

Informacje, komunikaty, zdjęcia z  biegów Grand Prix Koluszki 2014 będą umieszczane na stronach http://www.lkskoluszki.org, oraz podane do prasy lokalnej lub wysłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych  wszelkich zdjęć, wywiadów itp. Zgłoszenia i kontakt: Przewodniczący LKS Koluszki Antoni Tomczyk 607-937-487  e-mail:antonio5@interia.eu , z-ca przewodniczącego Piotr Mróz 604-222-627 e-mail: piotrmroz1@wp.pl  sekretarz Krzysztof Dobrogoszcz 662-062-506 

Powiązane Posty