3. Przełajowy „Kwietny Bieg Radości”

W najbliższą sobotę w Koluszkach odbędzie się po raz 3 Przełajowy „Kwietny Bieg Radości”. Zawody rozgrywane zostaną na przełajowej trasie wyznaczonej na „Rochnie”. Miejsce to przypomina łódzki Arturówek, a trasa jest jedną a trudniejszych w naszym regionie. Start w zawodach organizowanych przez LKS Koluszki, Urząd Miejski w Koluszkach i Hotel nad Mrogą to propozycja na biegowe i kijkowe sobotnie popołudnie. Szczegółowe informacje, regulamin i program dostępny jest na stronie www.lkskoluszki.org oraz poniżej.

1. Cel 

Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy aktywności ruchowej

Umożliwienie sprawdzenia osobistej sprawności we współzawodnictwie sportowym

Wyłonienie zwycięzcy Grand Prix Koluszek 2014 w biegach przełajowych 

2. Organizator 

LKS Koluszki  pomocy Hotelu Nad Mrogą i patronacie Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

3.Termin biegu i marszu

14.06.2014r. 

Biegi dla dzieci i młodzieży rozpoczynać się będą o godzinie 16:30 ( zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych godz. 15.30-16.15), (biegi na 1,3 i 5 km  zapisy do godz. 17.15)

 Bieg w dniu 19.10.br. rozpoczęcie o 12.00, zakończenie o 16.00 

4.Miejsce zawodów: 

Przystań wodna przy „Hotelu Nad Mrogą” Rochna k/ Koluszek i Brzezin

Biegi prowadzone będą na dystansach od 100 do 5000 m na alejkach leśnych wokół akwenu wodnego na pograniczu Gmin Koluszek i Brzezin 

 5. Zasady uczestnictwa 

W biegach uczestniczyć mogą wszyscy chętni,  którzy zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać.

Osoby do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, 

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i uczestniczą w  zawodach  na własną odpowiedzialność.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095)Oświadczenia na stronie www.lkskoluszki.org 

Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 10,00 złotych biegi dziecięco-młodzieżowe, 15.00 złotych bieg główny na 5 km. (udział w 1 edycji biegu), w ramach: pakiet startowy (napój, baton). Wpisowe za poszczególne biegi można opłacać w dniu imprezy, lub na konto klubu- organizatora  LKS Koluszki 95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 39  

36 8788 0009 0500 1720 2033 0001 z dopiskiem GP Koluszek w biegach przełajowych 2014- bieg …. 1 Majowy. Pieniądze uzyskane z wpisowego zbiera organizator. Środki te zostaną przeznaczone m.in.: na organizację w/w biegu oraz  na zakup napoi, upominków, oraz  pucharów, medali i nagród za klasyfikację generalną.

Dodatkowo  pośród wszystkich zawodników uczestniczących  w pięciu biegach GP 2014 rozlosowanych zostanie kilka nagród w tym MP 4.  

6. Kategorie wiekowe, dystans i szczegółowy program minutowy poszczególnych biegów:

Godz. 16.30  dziewczęta 2-5 lat (2012-2009)– dystans 100 m.  

Godz. 16.32 chłopcy 2-5 lat (2012-2009)- dystans 100 m.

Godz. 16.36 dziewczęta 6-7 lat (2008-2007) – dystans 100 m.

Godz. 16.40 chłopcy 6-7 lat (2008-2007)- dystans 100 m.

Godz. 16.45 dziewczęta 8-9 lat (2006-2005)- dystans 200 m.

Godz. 16.50 chłopcy 8-9 lat (2006-2005) dystans 200 m.

Godz. 16.45 dziewczęta 10-11 lat (2004-2003) – dystans 400 m.

Godz. 16.50 chłopcy 10-11 lat (2004-2003)- dystans 400 m.

Godz. 16.55 dziewczęta  12-13 lat ( 2002-2001)- dystans 800 m.

Godz. 17.00 chłopcy 12-13 lat (2002-2001)-dystans 800 m. 

Godz. 17.15 Wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom biegu Godz. 17.45 dziewczęta  i chłopcy 14-16 lat (2000-1998) dystans 1000 m.

Godz. 18.00 kobiety i mężczyźni 17-20 lat (1997-1994) 3000 m. ( 1pętla 1 km.+ 1 pętla 2 km.)

Godz. 18.00 kobiety i mężczyźni 5000 m. (1 pętla- 1 km + 2 pętle po 2 km) wg podziału na kategorie wiekowe: 21-30 lat (1993-1984), 31-40 lat ( 1983-1974) 41-50 lat ( 1973-1964) 51 i starsi  (1963 i starsi) 

Godz. 18.00 Start na 3 km Nordic Walking 

Godz. 19.00 Wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom biegu 

7. Punktacja

O przynależności  do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia 

Zgodnie z zajętym miejscem w poszczególnych edycjach zawodnik otrzymuje n/w ilość punktów:

I miejsce- 50  pkt, II- 48 pkt., III – 46 pkt. IV – 45 pkt, V  i dalsze o 1 punkt mniej

 Do klasyfikacji generalnej zaliczonych będą cztery najlepsze biegi. Aby zostać sklasyfikowanym zawodnik musi uczestniczyć przynajmniej w 4 spośród pięciu biegów.  Suma punktów uzyskanych w 4 najlepszych edycjach decyduje o zajętym miejscu w Grand Prix. 

Przy jednakowej ilości punktów większa ilość zwycięstw, a następnie II, III miejsce  

8. Nagrody:

Po każdej edycji  w poszczególnych kategoriach za zajęte miejsca: dyplomy i upominki 

W klasyfikacji generalnej I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych – puchar lub statuetka, I-III miejsca medale i nagrody rzeczowe

Podsumowanie, wręczenie pucharów, medali i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników całego cyklu Grand Prix odbędzie się w dniu 19.10.2014 r. 

9. Postanowienia końcowe:

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami i wyżywieniem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione  podczas trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania biegów, oraz prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn  po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu  na stronie internetowej http. www.lkskoluszki.org

Informacje, komunikaty, zdjęcia z  biegów Grand Prix Koluszki 2014 będą umieszczane na stronach http://www.lkskoluszki.org, oraz podane do prasy lokalnej lub wysłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych  wszelkich zdjęć, wywiadów itp.

Zgłoszenia i kontakt: Przewodniczący LKS Koluszki  Antoni Tomczyk 607-937-487  e-mail:antonio5@interia.eu , z-ca przewodniczącego Piotr Mróz 604-222-627 e-mail: piotrmroz1@wp.pl  sekretarz Krzysztof Dobrogoszcz 662-062-506 

Powiązane Posty