VIII BIEG OLIMPIJCZYKÓW – 2014

W najbliższą sobotę w parku Baden Powella odbędzie się ósma edycja Biegu Olimpijczyka. Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 5 km, nie zabraknie również rywalizacji nauczycieli na dystansie 3 km, a dzieci startować będą na 1000 i 1500 metrów. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Hali Parkowej przy ulicy Małachowskiego 5/7. Zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 09:30 – 11:30. Poniżej zamieściliśmy regulamin zawodów, których organizatorami są egionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi Victory Sport Promocja, Centrum Sportu Politechniki  Łódzkiej.

R E G U L A M I N

Organizatorzy i współorganizatorzy:                                                                                              

 • Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi,
 • Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi,
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Victory Sport Promocja,
 • Centrum Sportu Politechniki  Łódzkiej.
 • Dziennik Łódzki – patronat medialny

Termin i miejsce zawodów:                                                                                                                                

 • Bieg odbędzie się w parku im. Baden Powella w dniu 26.04.2014r(sobota) – Biuro zawodów mieścić się będzie  w hali MOSiR Łódź ul. Małachowskiego 5/7
 • Start – meta: przy hali MOSiR
 • Program:
  • 10:15 – 10:45 weryfikacja                                                                            
  • 11:00 – uroczyste otwarcie                                                                                                                 
  • 11:15 – 1000m szkoły podstawowe                                                                                                     
  • 11:35 – 1500m gimnazja                                                                                                                   
  • 11:50 – 1500m ponadgimnazjalne                                                                                                     
  • 12:15 – 3000m bieg nauczycieli                                                                                                      
  • 12:15 – 5000m bieg otwarty  
  • zgłoszenia w dniu biegu od godz. 9:30 -11:30( biuro zawodów)                                                              
  • 13:15 – zakończenie

Uczestnictwo: 

 • Szkoły zgłaszają zespoły ( dowolna ilość uczniów) na listach zbiorowych z potwierdzeniem dyrektora szkoły i nauczyciela w-f do 23.04.2014 osobiście lub na  adres  e-mail MSZS 
 • Do punktacji drużynowej zaliczane są pkt. zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5 zawodników danej szkoły(1m-ce -1pkt , 2m-ce 2pkt. 3m-ce 3pkt …100m-ce 100pkt itd.)
 • Zespół zostanie sklasyfikowany w punktacji drużynowej tylko wtedy, jeżeli w biegu wystartuje i ukończy go minimum 3 zawodniczki i 3 zawodników z danej szkoły
 • Jeżeli bieg ukończy mniej niż 5 zawodników/zawodniczek z danej szkoły, ale więcej niż 3, za każdą brakującą osobę zespół otrzyma liczbę pkt. przypadającą za ostatnie miejsce w biegu(jeżeli bieg ukończy np.100 zawodników, każdy „brakujący do 5”  zawodnik szkoły otrzyma 101pkt)
 • Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół, który zgromadzi najmniejszą liczbę pkt.
 • Do startu w biegu na 5km  zostaną dopuszczeni zawodnicy , którzy ukończyli 16lat i posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do biegów długich. MSZS w Łodzi serdecznie zaprasza nauczycieli do udziału w biegu na 3 km

Nagrody:                                                                                                                                                            

 • W biegach szkół  w kat .DZ i CH w klasyfikacji indywidualnej za miejsca I-III medale , za miejsca IV-VI dyplomy
 • Drużynowo za miejsca I-III puchary , IV-VI dyplomy                                                                                             
 • W biegu na 3 i 5 km za miejsca I-III w kat. K i M  nagrody rzeczowe.                                                  

 

Postanowienia końcowe – Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulamin w dniu biegu.

Powiązane Posty