„Poznajmy si\u0119 – dzia\u0142ajmy Razem „

Celem projektu „Poznajmy się – Działajmy Razem” jest podniesienie jakości funkcjonowania i kwalifikacji członków stowarzyszeń z powiatów subregionu wschodniego. Poznajmy się – w ramach tego zadania zostaną zorganizowane cykle trzech warsztatów, które przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności członków organizacji pozarządowych. Tematy warsztatów zostaną wybrane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Działajmy Razem – w ramach tego zadania zostanie zorganizowane święto organizacji pozarządowych pokazujące dorobek organizacji, połączone z integracyjnym spotkaniem mieszkańców subregionu wschodniego oraz Bieg Reymontowski. Projekt wzmocni wymianę poglądów lokalnych członków organizacji i przybliży mieszkańcom funkcjonujące na naszym terenie organizacje pozarządowe, ich ofertę, dorobek i potencjał podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.

Głosuj na: Zadanie W262

https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Powiązane Posty